RAPORT LENDISCORE

Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich klientów SIA Lendiscore przygotowało usługę Raportu Lendiscore.

Kiedy może Ci się przydać Raport Lendiscore:

 • chcesz poznać swoją ocenę zdolności kredytowej sporządzoną przez profesjonalną firmę specjalizującą się w weryfikacji zdolności kredytowej
 • starasz się o finansowanie i chcesz przedstawić instytucji finansowej dodatkowe dokumenty, które prezentują Twoją zdolność kredytową
 • rozważasz konsolidację swojego zadłużenia i chcesz przedłożyć informacje o swoim zadłużeniu w instytucji finansowej

Jak uzyskać Raport Lendiscore:

 • Uzupełnij formularz o Twoje dane osobowe
 • Wyraź zgody znajdujące się pod formularzem, które pozwolą na przygotowanie Raportu Lendiscore
 • Na adres e-mail: info@lendiscore.com prześlij czytelną kopię Twojego dowodu osobistego wykonany z obu stron. Kopia jest niezbędna dla potwierdzenia Twojej tożsamości i zostanie przez nas niezwłocznie usunięta po jej dokonaniu. Wiadomość z kopią dowodu osobistego musisz wysłać z adresu e-mail podanego przez Ciebie w tym formularzu.
 • Na adres e-mail: info@lendiscore.com prześlij potwierdzenie przelewu dokumentujące Twoje ostatnie otrzymane wynagrodzenie. E-mail musi być przez Ciebie wysłany z adresu e-mail podanego w tym formularzu.
 • Czekaj na potwierdzenie e-mail od SIA Lendiscore pozytywnej weryfikacji danych w Twoim wniosku o Raport Lendiscore.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w poprzednim punkcie, dokonaj opłaty za sporządzenie Raportu Lendiscore. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane po otrzymaniu wniosku.

WNIOSEK O RAPORT LENDISCORE

  Adres zamieszkania

  Finanse

  Dla przygotowania Raportu Lendiscore niezbędne jest wyrażenie poniższych zgód:

  - Umowa o świadczenie usług profesjonalnych
  - Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
  - Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

  SIA Lendiscore wykorzysta otrzymany dowód wyłącznie w celu potwierdzenia podanych danych w formularzu zapytania o moją zdolność kredytową. Skan zostanie usunięty niezwłocznie po potwierdzeniu tożsamości.

  W związku ze złożeniem zamówienia na Usługę, niniejszym upoważniam SIA "Lendiscore" z siedzibą w Rydze do wystąpienia do biur informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:

  - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

  - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków

  o udostępnienie:

  a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2014.1015 z późn. zm., (zwanej dalej u.i.g.);

  b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam ww. biura informacji gospodarczej do ujawnienia SIA „Lendiscore” tych informacji;

  c) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do ww. biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu przeprowadzania analizy tych informacji pod względem ryzyka kredytowego, a także przygotowaniu Raportu odzwierciedlającego tę analizę i pozwalającego na ocenę mojej zdolności kredytowej.

  Wyrażam zgodę na wystąpienie przez SIA „Lendiscore” o ujawnienie moich danych dotyczących historii pożyczek oraz wyników analiz statystycznych oraz do przekazania tych danych Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych.

  Wyrażam zgodę na udostępnienie SIA „Lendiscore” przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*, przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez SIA „Lendiscore” w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych.

  * Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

  W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  RAPORT LENDISCORE

  Wychodząc naprzeciw potrzebom polskich klientów SIA Lendiscore przygotowało usługę Raportu Lendiscore.

  Kiedy może Ci się przydać Raport Lendiscore:

  • chcesz poznać swoją ocenę zdolności kredytowej sporządzoną przez profesjonalną firmę specjalizującą się w weryfikacji zdolności kredytowej
  • starasz się o finansowanie i chcesz przedstawić instytucji finansowej dodatkowe dokumenty, które prezentują Twoją zdolność kredytową
  • rozważasz konsolidację swojego zadłużenia i chcesz przedłożyć informacje o swoim zadłużeniu w instytucji finansowej

  Jak uzyskać Raport Lendiscore:

  • Uzupełnij formularz o Twoje dane osobowe
  • Wyraź zgody znajdujące się pod formularzem, które pozwolą na przygotowanie Raportu Lendiscore
  • Na adres e-mail: info@lendiscore.com prześlij czytelną kopię Twojego dowodu osobistego wykonany z obu stron. Kopia jest niezbędna dla potwierdzenia Twojej tożsamości i zostanie przez nas niezwłocznie usunięta po jej dokonaniu. Wiadomość z kopią dowodu osobistego musisz wysłać z adresu e-mail podanego przez Ciebie w tym formularzu.
  • Na adres e-mail: info@lendiscore.com prześlij potwierdzenie przelewu dokumentujące Twoje ostatnie otrzymane wynagrodzenie. E-mail musi być przez Ciebie wysłany z adresu e-mail podanego w tym formularzu.
  • Czekaj na potwierdzenie e-mail od SIA Lendiscore pozytywnej weryfikacji danych w Twoim wniosku o Raport Lendiscore.
  • Po otrzymaniu potwierdzenia, o którym mowa w poprzednim punkcie, dokonaj opłaty za sporządzenie Raportu Lendiscore. Szczegóły dotyczące opłaty zostaną podane po otrzymaniu wniosku.

  WNIOSEK O RAPORT LENDISCORE

   Adres zamieszkania

   Finanse

   Dla przygotowania Raportu Lendiscore niezbędne jest wyrażenie poniższych zgód:

   - Umowa o świadczenie usług profesjonalnych
   - Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych
   - Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

   SIA Lendiscore wykorzysta otrzymany dowód wyłącznie w celu potwierdzenia podanych danych w formularzu zapytania o moją zdolność kredytową. Skan zostanie usunięty niezwłocznie po potwierdzeniu tożsamości.

   W związku ze złożeniem zamówienia na Usługę, niniejszym upoważniam SIA "Lendiscore" z siedzibą w Rydze do wystąpienia do biur informacji gospodarczych w rozumieniu Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:

   - ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 100, 00-807 Warszawa

   - Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Lublańska 38, 31 – 476 Kraków

   o udostępnienie:

   a) informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań, stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, t. jedn. Dz. U. 2014.1015 z późn. zm., (zwanej dalej u.i.g.);

   b) dotyczących mnie informacji z rejestrów wymienionych art. 28 ust. 1 u.i.g. oraz upoważniam ww. biura informacji gospodarczej do ujawnienia SIA „Lendiscore” tych informacji;

   c) informacji dotyczących składanych zapytań na mój temat do ww. biur informacji gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu przeprowadzania analizy tych informacji pod względem ryzyka kredytowego, a także przygotowaniu Raportu odzwierciedlającego tę analizę i pozwalającego na ocenę mojej zdolności kredytowej.

   Wyrażam zgodę na wystąpienie przez SIA „Lendiscore” o ujawnienie moich danych dotyczących historii pożyczek oraz wyników analiz statystycznych oraz do przekazania tych danych Uczestnikom Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*, w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych.

   Wyrażam zgodę na udostępnienie SIA „Lendiscore” przez Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej*, przetwarzanych w ich zbiorach danych informacji o historii moich pożyczek oraz wyników analiz statystycznych i ich przetwarzanie przez SIA „Lendiscore” w celu oceny mojej zdolności kredytowej i weryfikacji danych.

   * Lista Uczestników Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

   W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.