Zakup nieruchomości lub pojazdu to przemyślana decyzja i celowe oszczędzanie. Jednak dane z Centralnego Biura Statystycznego wskazują, że ponad jedna trzecia, czyli 35%, łotewskich gospodarstw domowych w 2020 roku nie miała oszczędności. Dlatego Jānis Ozols, dyrektor firmy technologiczno-finansowej “Lendiscore”, przygotował pięć istotnych zaleceń, które każdy potencjalny wnioskodawca o kredyt powinien rozważyć przed złożeniem wniosku.

Edukacja Finansowa

Skuteczne planowanie budżetu osobistego to istotny wskaźnik, który oceniają kredytodawcy, aby upewnić się, że konkretne zobowiązania nie stanowią nadmiernego obciążenia finansowego. Zdolność do równoważenia przychodów i wydatków nie tylko świadczy o umiejętnościach finansowych, ale także daje wrażenie gotowości do terminowej spłaty kredytu. Eksperci “Lendiscore” regularnie podkreślają, że spłata kredytu nie powinna przekraczać około 30% do 40% regularnego miesięcznego dochodu. Dlatego zaleca się korzystanie z dostępnych zasobów online i kalkulatorów do oceny potencjalnej kwoty kredytu oraz warunków.

Płatności Terminowe

Rozsądny przepływ gotówki i udane gromadzenie dostępnych środków są istotnymi kryteriami, ale równie ważne jest praktykowanie dyscypliny płatniczej. Regularna płatność podatków, rachunków i usług świadczy o zdolności do terminowego spełniania zobowiązań. Jeśli dochody wzrastają, zaleca się dostosowanie miesięcznych spłat lub, jeśli to możliwe, spłatę kredytu w pełnej kwocie. Z perspektywy kredytodawcy oznacza to zobowiązanie do sumiennego regulowania zobowiązań finansowych. Należy podkreślić, że terminowa spłata kredytów i rachunków poprawia szanse na uzyskanie nowego kredytu w przyszłości.

Solidna Reputacja

Historia kredytowa to istotne narzędzie do analizy biografii kredytowej osób fizycznych lub firm. Ta analiza, rozpoczynając się od kwoty i warunków kredytu do kredytodawcy, obejmuje wszystkie informacje dotyczące obecnych i wcześniej uzyskanych kredytów. Dodatkowo pewne firmy, w tym “Lendiscore”, używają zaawansowanej nauki danych do oparcia swojej analizy na algorytmach. Ta metoda pomaga zidentyfikować oznaki lekkomyślnych gwarancji kredytowych, bezmyślnego pożyczania i opóźnionych płatności, co będzie odzwierciedlone w raporcie. Dlatego zaleca się, aby każdy zadbał o swoją osobistą historię kredytową samodzielnie.

Naprawianie Błędów

Czasami pojawiają się trudności w spłacaniu zobowiązań w określonym terminie, co prowadzi do wniosku o nowy kredyt w celu spłaty wcześniej udzielonego kredytu. To jest sygnał ostrzegawczy, ale działanie proaktywne to pierwszy krok w negocjacjach rozwiązania z kredytodawcą. Istnieje wiele mechanizmów wsparcia i dostępnych środków. Jednym z nich jest przedłużenie harmonogramu spłaty kredytu lub zmiana daty spłaty. Jeśli kredytodawca oferuje takie usługi, można również skorzystać z urlopów płatniczych – przełożenie spłaty kwoty głównej na późniejszy czas, ale należy zauważyć, że może to wiązać się z obowiązkiem zapłaty większej sumy od początkowo zaplanowanej.

Perspektywa Przyszłości

Biorąc pod uwagę drastyczne statystyki dotyczące zgromadzonych zasobów finansowych mieszkańców Łotwy, “Lendiscore” zachęca do rozwijania nawyków oszczędzania. Powszechną metodą oszczędzania jest inwestowanie pieniędzy. Odkładając określoną kwotę każdego miesiąca na nieprzewidziane wydatki, część środków może być przekierowana z dostępnych zasobów na oszczędności długoterminowe – platformy inwestycyjne, obligacje, giełdy czy fundusze, tworząc perspektywiczne źródło pasywnego dochodu.